Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση των παραγγελιών τους, την έκδοση παραστατικών (τιμολογίων ή αποδείξεων) και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών(βάσει του ν.2472/97). Τα στοιχεία αυτά δεν θα δίνονται σε τρίτους, εκτός από επιχειρήσεις του ομίλου Γ.Καρβελάς ΑΕ, στις οποίες διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένου ενημερωτικού υλικού (newsletter). Ο πελάτης συναινεί με την παρούσα για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Γ.Καρβελάς ΑΕ με στόχο την εκτέλεση των παραγγελιών του, την προσφερόμενη προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων και την μεταβίβαση τους σε συνεργαζόμενες με την Γ.Καρβελάς ΑΕ με στόχο την αποστολή σε αυτόν προωθητικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε δεδομένο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ.12 ν.2472/97). Για οποιαδήποτε πιθανή άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και δεν επιθυμείτε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από την Γ.Καρβελάς ΑΕ σε συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με στόχο την αποστολή προωθητικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών, ύστερα από την είσοδο σας στο σύστημα ενεργοποιήστε τη σχετική επιλογή στη λειτουργία «Τα Στοιχεία μου».